Partners Dissemination

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya

Antalya'da sunum

IMPACT-PE proje koordinatörü Prof. A. Papaioannou, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nde 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde  konuşmacı akademisyenler arasındaydı. "Beden Eğitimi ile Fiziksel Aktivitenin Geliştirilmesi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.  Erasmus + IMPACT projesinin bu amaca nasıl katkıda bulunacağını açıklandı.

Kick-off Meeting Dissemination

Hacettepe University

AB projemizin 1. Ulusötesi toplantısı Yunanistan’da yapıldı...
(Universities of Padova, Hacettepe, Grenoble, Thessaly)

2nd Official IMPACT partner meeting at Padova

IMPACT Project Dissemination

Institute of Educational Policy - Greece