Tamamladığınız anket yüzdesi: 0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

IMPACT 2019 final TURKISH above age 12 - T2

YÖNERGE

Lütfen soruları mümkün olduğunca dürüst ve dikkatli biçimde cevaplayınız. Doğru ya da yanlış cevap yoktur bu nedenle lütfen gerçekte hissettiğiniz şekilde cevaplayınız. Eğer herhangi bir şey kafanızı karıştırırsa, lütfen elinizi kaldırarak yardım isteyiniz, araştırmacı size yardımcı olacaktır. Serbest (boş) zamanlarınızda ve beden eğitimi derslerinizde spor ve egzersize katılımınızı ve spor/egzersize ve okulda beden eğitimine katılımınız sırasındaki duygu ve düşüncelerinizi merak ediyoruz.

Bu ankette 72 soru var.