Σχετικα με τισ σχολεσ προπονητων

Σχολη Προπονητων Γ΄ Κατηγοριας Beach Volley

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας Beach Volley η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα έως 31/12/2020 και οδηγεί σε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Η επιτυχής παρακολούθηση της σχολής συνίσταται:

(α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες)

(β) στις γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα ή/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης)

(γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα).

δ) στην εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 ώρες)

Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (με μέλη ΔΕΠ) (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).

Σχολη Προπονητων Γ΄ Κατηγοριας Πετοσφαιρισης

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας Πετοσφαίρισης η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 1/1/2020 έως 30/3/2021 και οδηγεί σε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Η επιτυχής παρακολούθηση της σχολής συνίσταται:

(α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες)

(β) στις γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα ή/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης)

(γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα).

δ) στην εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 ώρες)

Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (με μέλη ΔΕΠ) (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).